Naše služby

Pomáháme firmám se vstupem na zahraniční trhy

Vyhledáváme příležitosti, upozorňujeme na rizika a definujeme vaše potenciální partnery i konkurenci v cizině. Navazujeme obchodní a diplomatická partnerství pro úspěšnou expanzi a export. Udržujeme, posilujeme a rozvíjíme vztahy mezi českými a zahraničními firmami. Specializujeme se na Rusko, Ukrajinu, Bělorusko, Kazachstán a další země SNS.

Řešení obchodních případů na klíč

Řešení obchodních případů na klíč

S expanzí a obchodováním v Rusku, na Ukrajině, v Bělorusku, Kazachstánu a dalších zemích bývalého Společenství nezávislých států (SNS) máme dlouhodobé zkušenosti. Zanalyzujeme pro vás situaci na zahraničním trhu a zhodnotíme příležitosti i hrozby pro váš byznys. Připravíme strategii vstupu vaší služby nebo produktu na trh a postaráme se o její úspěšnou realizaci.

Náš tým specialistů vám pomůže se všemi fázemi expanze – od definice záměru a doporučení úprav produktového portfolia přes založení firmy, vyřešení produkce i distribuce až po nastartování obchodních a legislativních vztahů.

Průzkum zahraničních trhů

Průzkum zahraničních trhů

Naši analytici kombinují plynnou znalost jazyka s ekonomickým vzděláním. Díky tomu umíme zpracovat detailní rozbor podmínek pro expanzi. Jsme experti na průzkum zahraničního trhu, ekenomické a politicko-právní studie.

Chcete-li vyrábět nebo prodávat zboží v zahraničí, prozkoumáme místní stav komodit, technologickou připravenost i další logistické a produkční aspekty. Při plánování exportu zjistíme, kdo je vaše konkurence či kdo může být váš obchodní partner, a ve spotřebitelském průzkumu definujeme vašeho zákazníka a jeho preference. Ve výsledné analytické zprávě najdete data a doporučení pro rozhodnutí, s jakým produktem, jakým způsobem a kam expandovat.

Chci vědět víc

Export a import zboží a služeb

Export a import zboží a služeb

Díky dlouhodobým zkušenostem a řadě spoluprací v regionu dokážeme kompletně zprostředkovat váš import a export. Postaráme se vám o administrativní a legislativní proces obchodu. Zařídíme certifikace a standardizace, například registraci výrobků, překlady průvodních a bezpečnostních listů, technické reglementy či fytosanitární, zdravotnickou, hygienickou a veterinární dokumentaci.

Zabýváme se také celním a logistickým poradenstvím. Vyznáme se v zahraničním administrativním prostředí, spolupracujeme s prověřenými lokálními i mezinárodními distributory a dopravci. Vaše zboží tak dokážeme bezpečně a spolehlivě přepravit po celém eurasijském kontinentu.

Chci vědět víc

Certifikace EU / označení CE

Certifikace EU / označení CE

Precizně a rychle řešíme agendu související se založením a chodem firmy v Rusku, na Ukrajině, v Bělorusku v Kazachstánu a dalších zemích SNS. Při zřizování obchodního zastoupení vám pomůžeme připravit a zkompletovat zakladatelské dokumenty, registrační listy, plnou moc, osvědčení o platební schopnosti a další dokumenty nutné pro úspěšnou registraci (akreditaci) firmy v zahraničí.

Kromě styku s úřady řešíme také zakládání bankovních účtů, statutárních sídel a správné nastavení právních vztahů v cizině. Naše služby mají buď podobu jednorázového založení firmy či pobočky, nebo fungují jako pravidelný servis, při kterém podnikům poskytujeme na míru sestavené kontinuální administrativní, informační a právní služby.

Chci vědět víc

Administrativní a překladatelské služby

Administrativní a překladatelské služby

V Skymill Consulting působí překladatelé, rodilí mluvčí a administrativní konzultanti. Specializujeme se na úřední, právní, celní a technické texty.

Pomůžeme vám s překlady různých dokumentů (smlouvy, stanovy, rejstříky, technické specifikace) a postaráme se o jejich doručení a ověření na úřadech, ministerstvech a velvyslanectvích. Zajišťujeme také nejvyšší stupně ověřování listin včetně superlegalizace a apostilace.

Chci vědět víc

Korporátní služby

Korporátní služby

Precizně a rychle řešíme agendu související se založením a chodem firmy v Rusku, na Ukrajině, v Bělorusku v Kazachstánu a dalších zemích SNS. Při zřizování obchodního zastoupení vám pomůžeme připravit a zkompletovat zakladatelské dokumenty, registrační listy, plnou moc, osvědčení o platební schopnosti a další dokumenty nutné pro úspěšnou registraci (akreditaci) firmy v zahraničí.

Kromě styku s úřady řešíme také zakládání bankovních účtů, statutárních sídel a správné nastavení právních vztahů v cizině. Naše služby mají buď podobu jednorázového založení firmy či pobočky, nebo fungují jako pravidelný servis, při kterém podnikům poskytujeme na míru sestavené kontinuální administrativní, informační a právní služby.

Chci vědět víc

Analýza informací o společnostech

Analýza informací o společnostech

Velmi dobře se orientujeme ve veřejných i neveřejných obchodních rejstřících a umíme připravit hloubkové analýzy vašich potenciálních byznys partnerů. Máme společenské, obchodní i diplomatické vztahy s mnoha zahraničními subjekty. Díky našim rešerším a kontaktům získáte ucelený informační audit o firmách, s nimiž byste rádi spolupracovali, nebo jim naopak chcete konkurovat.

Analýzu vytipovaných podniků lze zaměřit například na finanční zdraví, obchodní a politické vztahy či identifikaci stakeholderů a rizik. Ve výsledné zprávě naleznete upozornění na rizikové faktory i doporučení na spolehlivého a důvěryhodného partnera. Lze také definovat vhodné modely spolupráce.

Zajišťování obchodních misí

Zajišťování obchodních misí

Vzhledem k dlouhodobému působení v Ruské Federaci a dalších zemích SNS disponujeme širokou sítí obchodních a politických kontaktů. Zprostředkujeme pro vás setkání, která vám pomohou etablovat vaši společnost a podnikání. Pravidelně zajišťujeme pozvánky na expertní kulaté stoly, obchodní jednání či neformální byznys meetingy.

Podnikatelské mise pořádáme ve spolupráci s obchodními komorami, velvyslanectvími, ministerstvy i neformálními podnikatelskými spolky. Tuzemská i zahraniční setkání organizujeme od pozvánky po detailní sestavení a zajištění programu. Náš servis zahrnuje tlumočníky, dopravu, ubytování, oficiální program i neformální společenské akce.

 

Spolupracujte s námi!

Každý obchod je unikátní, proto i naše služby a konzultace připravujeme na míru. Jak s námi začít spolupracovat?

 

 

 

1.

Kontaktujte nás přes e-mail nebo telefon.

2.

Provedeme analýzu vaší poptávky.

3.

Ozveme se zpět s detaily nebo návrhem schůzky.

4.

Navrhneme vám řešení a jeho rozpočet.

5.

Zrealizujeme zadání a předáme vám výsledky.

Průběžně můžeme konzultovat a optimalizovat váš byznys.

 

Ozvěte se nám

Představte nám vaši poptávku a přání. Napište nám, s čím vám můžeme pomoci. Stačí nám sdělit vaši rámcovou představu a spojit se s námi, konkrétní zadání a projekt pak vypracujeme společně.

 

info@skymill-consulting.cz
+420 603 198 020