Export a import zboží a služeb

Historie dokázala, že se české firmy vždy dokázali na trzích Ruska, Ukrajiny, Běloruska, Kazachstánu a dalších zemí SNS prosadit, ať na straně vývozu nebo dovozu. Ať je vaše rozhodnutí zahájit export / import na daném území motivováno čímkoliv, vždy je rozhodující, jak dobře trh poznáte, než na něm začnete fungovat nebo s ním spolupracovat.

Faktorů pro zahájení spolupráce na zahraničních trzích jsou jistě desítky, mezi ty nejdůležitější se obecně počítají tyto:

 • Objem trhu – objem nebo velikost trhu může být definován jak geografickou rozlohou, která zásadně ovlivňuje např. transportní logistiku, tak i počtem obyvatel, který hraje roli v určení tržní poptávky po vašich výrobcích či službách.
 • Konkurence – v dnešní době má téměř každý výrobek a každá služba svou konkurenci. Je třeba ji před vstupem na trh prozkoumat a znát ji.
 • Stabilita legislativního prostředí, vymahatelnost práv – legislativní prostředí v Rusku, na Ukrajině a v dalších zemích se zásadně liší od toho, na co je český exportér nebo importér zvyklý. Zásadní odlišnosti je naprosto nezbytné ověřit před zahájením spolupráce.
 • Administrativní a byrokratické překážky
  • Specifická pravidla podnikání a působení zahraničních firem v zemi, dostupnost pracovních povolení pro cizince.
  • Zakládání poboček, dceřiných společností, obchodních zastoupení apod.
 • Daňová soustava.
 • Specifické požadavky na certifikaci zboží, vydávání různých povolení pro podnikatelskou činnost, patentová řízení.
 • Přístup zahraničních firem k veřejným a státním zakázkám.
 • Stabilita a kvalifikace místních obchodních partnerů – distributorů dovozců apod.
 • Celní systém.

Naše kvalifikace zahrnuje jak výše uvedené oblasti, tak i znalost prostředí a jazykovou vybavenost. Pokud nám dodáte váš záměr, připravíme vám na klíč komplexní projet zahájení exportní / importní činnosti.

Jsme připraveni pro váš projekt mimo jiné zajistit:

 • Průzkumy trhu, analýzu tržního prostředí
  • Potenciální zákazníci
  • Potenciální konkurenti
 • Hledání obchodního partnera pro spolupráci v podnikání na zahraničním trhu
  • Předvýběr a doporučení partnerů a modelů spolupráce
  • Příprava podmínek pro uzavření konkrétních exportních, resp. importních obchodů
 • Marketingovou podporu projektu
  • Přizpůsobení výrobku potřebám trhu
  • Spoluúčast na tvorbě cenové strategie
  • Návrh distribučních cest
  • Promotion výrobku či služby
 • Certifikaci, ověření shody a další povolovací řízení pro výrobky a služby (jak pro dovoz do ČR, tak i vývoz do Ruska, Běloruska, Kazachstánu, na Ukrajinu a další země SNS)
 • Transportní a skladovou logistiku, skladovací prostory
 • Řešení otázek spojených s cly ve vybrané zemi