GDPR

Cookies

Na této stránce najdete přehled, jaké soubory cookies na webových stránkách společnosti Skymill Consulting s.r.o. zpracováváme, k jakému účelu a jak můžete nastavení cookies změnit.


Co jsou cookies

Cookies jsou malé datové soubory, které jsou potřebné pro některé funkce webových stránek, například přihlašování. Díky cookies si naše webové stránky mohou pamatovat různá nastavení. Proto cookies umisťujeme na váš počítač.


Na co využíváme cookies na tomto webu

Cookies lze rozdělit podle délky jejich platnosti a podle toho, kdo a za jakým účelem je na váš počítač umísťuje.

Podle délky jejich platnosti rozlišujeme dvě kategorie:

 • Krátkodobé (sessioncookies) zůstávají ve vašem počítači do zavření vašeho prohlížeče, poté jsou automaticky vymazány.
 • Dlouhodobé (persistentcookies) zůstávají uloženy ve vašem počítači dlouhou dobu (záleží na nastavení vašeho prohlížeče a nastavení konkrétní cookie) nebo dokud je ručně neodstraníte. Návod, jak tak učinit, naleznete pro jednotlivé prohlížeče níže na této stránce.

Dle zpracovatele také existují:

 • Cookies první strany (firstparty cookies)
 • Slouží k zajištění základní funkčnosti webu. Bez nich by vám většina webových stránek nemohla poskytnout své základní funkce a různá uživatelská nastavení.
 • Cookies třetích stran (thirdparty cookies)
 • Cookies reklamních systémů, widgetů sociálních sítí, různých analytických nástrojů nebo vložených videí.


Jaké cookies používáme na tomto webu

Používáme krátkodobé cookies, které jsou nezbytné pro zajištění základní funkcionality webových stránek.

Z třetích stran používáme Google Analytics cookies. Využíváme také cookies reklamních systémů Google (Adwords, DoubleClick), Facebook a Yandex. Tyto cookies slouží k marketingovému profilování a pro nastavení personalizované reklamy.

Používáme též technické cookies lišty, díky které si naše webové stránky pamatují, s jakými (netechnickými) cookies nám umožňujete nakládat.

Cookies nikdy nepoužíváme k tomu, abychom vás osobně identifikovali. Nikdy do nich neumisťujeme citlivá nebo osobní data.


Jak můžete upravit využívání cookies na vašem zařízení

Cookies můžete kdykoli vymazat nebo blokovat přes váš internetový prohlížeč. V takovém případě ale nebudete moci využít všechny online služby, které webové stránky či e-shopy běžně nabízí. Detailní informace o nastavení ukládání souborů cookies nebo jejich blokování ve vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari)

Podrobné informace o cookies naleznete na webových stránkách AboutCookies.org.


Zpracování osobních údajů

Na této stránce získáte podrobné informace o tom, jakým způsobem společnost Skymill Consulting s.r.o zpracovává osobní údaje, jakých subjektů a za jakým účelem. Zároveň informuje subjekty údajů o jejich právech a nabízí kontaktní údaje pro případné dotazy stran nakládání s osobními údaji.


Jaké osobní údaje zpracováváme

Veškeré osobní údaje, které zpracováváme, slouží k zajištění obchodního styku a plnění našich dodavatelských závazků, k marketingové komunikaci vůči našim zákazníkům na základě oprávněného zájmu, případně pro účely zaměstnávání či náboru pracovníků. Pro jednotlivé případy uvedené výše máme připravené individuální souhlasy se zpracováním osobních údajů.

V případě, že jste nás kontaktovali přes e-mailovou adresu na našich webových stránkách, zpracováváme o vás na základě vašeho požadavku následující údaje (podobu nezbytně nutnou k vyřízení vašeho požadavku):

 • Jméno a příjmení (bylo-li vyplněno).
 • E-mailovou adresu (bylo-li vyplněno).
 • Telefonní číslo (bylo-li vyplněno).
 • Případně další údaje, které uvedete ve vaší zprávě.

Jiné údaje nejsou (s výjimkou cookies) neuchováváme.


Kde osobní údaje uchováváme

Všechny námi zpracovávané osobní údaje uchováváme v cloudovém řešení se servery umístěnými na území Evropské unie. Sdílíme-li osobní údaje s externími subjekty (zpracovateli), pak jedině na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů.


Kdo vůči nám vystupuje jako zpracovatel

Zpracovateli osobních údajů jsou ve vztahu k naší společnosti coby správci následující instituce:

 • Poskytovatel hostingových služeb.
 • Účetní kancelář.
 • Advokátní kancelář.
 • Poskytovatelé reklamních systémů pro online propagaci.
 • Poskytovatelé různých systémů pro mediální analýzu či monitoring trhu.

Se všemi těmito zpracovateli máme uzavřené smlouvy upravující jejich povinnosti coby zpracovatelů námi poskytovaných osobních údajů.


Jaká máte v souvislosti s osobními údaji práva

Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen GDPR) máte vůči naší společnosti coby správci osobních údajů jasně definovaná práva. Mezi ně patří:

 • Máte právo nás kontaktovat a požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje a pro jaký účel zpracováváme.
 • Máte právo vznést proti tomuto zpracovávání námitku.
 • Máte právo na to, abychom přestali vaše osobní údaje zpracovávat, pokud pro jejich zpracování neexistuje jiný právní důvod (například zákonná povinnost).
 • Máte právo, abychom na vaši žádost omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud pro jejich zpracování neexistuje jiný právní důvod (například zákonná povinnost).
 • Máte právo požadovat, abychom aktualizovali či opravili chybné osobní údaje.
 • Můžete vznést námitku proti tomu, abychom zpracovávali vaše osobní údaje.
 • Máte právo na přenositelnost údajů mezi různými poskytovateli stejných služeb (konkurenty).
 • Máte právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování (čistě strojového), které pro vás má právní či obdobné účinky.


Kontaktní osoba pro řešení vašich dotazů a námitek

Máte-li jakýkoli dotaz či námitku k osobním údajům, které o vás zpracováváme, nebo o způsobech zpracování, neváhejte kontaktovat našeho Odpovědného zástupce na kontaktech uvedených níže.

Petr Milský, CEO
info@skymill-consulting.cz
+420 603 198 020