Korporátní služby na zahraničním trhu

Většina zemí se snaží vytvářet příznivé podmínky pro zahraniční podnikání, včetně srozumitelných a pohodlných podmínek pro otevření a zahájení podnikání. Rusko, Ukrajina, Bělorusko, Kazachstán a další země SNS nejsou v tomto ohledu výjimkou. Stačí se tedy rozhodnout který z dostupných formátů podnikání je tím nevhodnějším právě pro vás. Při analýze možností pro zahájení vaší přítomnosti na zahraničním trhu se zpravidla setkáváme s těmito standardními variantami:

  1. Založení nové firmy – právnické osoby
  2. Založení společného podniku / vstup do existující společnosti
  3. Otevření pobočky nebo obchodního zastoupení vaší společnosti
  4. Spolupráce s obchodním partnerem

Nyní o trochu detailnější pohled na výše uvedené varianty

Ad 1) Registrace nové společnosti

Nejrozšířenější formou právnických osob jsou společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti. Ačkoliv má každý právní řád pro jejich zakládání vlastní pravidla, princip jejich fungování je podobný tomu našemu. Výhodou tedy je, že pro vás bude tato forma podnikání do značné míry srozumitelná. Důležité je, že existují varianty, kdy zahraniční fyzická nebo právnická osoba může být jediným vlastníkem nově zakládané společnosti. Výhodou této varianty je jednoznačně také fakt, že reputace i obchodní rozvoj společnosti jsou plně v rukou zahraničního vlastníka.

Podmínky založení se sice v jednotlivých zemích liší, nicméně obecně můžete očekávat, že zahrnují sídlo, základní kapitál, osobu – statutární orgán, účetní. Pro fyzické osoby cizince, kteří by chtěli založit společnost např. v Rusku platí speciální pravidla – taková osoba musí mít oprávnění pobývat na území státu (obchodní vízum, povolení k pobytu apod.). K nákladům na založení společnosti je třeba vždy počítat náklady na překlady a ověření listin, poplatky a samozřejmě základní kapitál Pokud by jedním ze zakladatelů obchodní společnosti byla právnická osoba, bude muset poskytnout legalizované dokumenty ze země inkorporace, které obsahují základní informace o společnosti.

Ad 2) Založení společného podniku / vstup do existující společnosti

Založení společného podniku je vytvořením nové společnosti za účasti statutárního kapitálu jak zahraničního investora, tak místního subjektu. Jinou variantou je koupě obchodního podílu nebo se vstup do existující společnosti prostřednictvím zvýšení základního kapitálu. Mezi výhody této formy podnikání můžeme počítat znalost trhu ze strany místních podnikatelů. Takový partner se rovněž bude orientovat v právních předpisech a má potřebné znalosti, disponuje potřebnými kontakty.

Podmínky založení společného podniku se výrazně neliší od předchozího bodu. V případě, že zahraniční investor kupuje podíl v již existující společnosti, nebo se stává novým účastníkem na této společnosti z titulu zvýšení základního kapitálu, pak tento proces podléhá registraci.

Ad 3) Otevření pobočky nebo obchodního zastoupení vaší společnosti

Pobočka a obchodní zastoupení zahraniční společnosti jsou samostatné jednotky, které působí na základě pokynů mateřské společnosti a vykonávají všechny nebo některé její funkce. Obě formy jsou plně podřízeny zakládající společnosti, za závazky odpovídá mateřská společnost.

Jaký je rozdíl mezi pobočkou a obchodním zastoupením? V jednotlivých zemích samozřejmě existují rozdíly, nicméně zjednodušeně platí, že pobočka může plnohodnotně vykonávat činnost jakou vykonává mateřská společnost, takže je v podstatě analogií místních právnických osob. Oproti tomu obchodní zastoupení má své funkce omezeny na vyhledávání obchodních partnerů, podepisování smluv, marketingovou činnost a řešení sporů. Pobočky a zastoupení mohou otevírat a uzavírat účty v místních bankách. Při otevření pobočky nebo zastoupení zahraniční společnost bude považována za nerezidenta, a její zdanění se bude řídit bilaterální dohodou o zamezení dvojího zdanění, pokud je mezi zeměmi taková sjednána.

Ad 4) Spolupráce s obchodním partnerem – distributorem / dodavatelem

Tento model je optimální volbou pro zahraniční malé a střední podniky nebo pokud společnost ještě nemá v zemi zaměstnance na plný úvazek a spolehlivé mechanismy pro práci s trhem. Tato forma práce nevyžaduje registraci společností. Postačí spolehlivý partner a kvalitní smluvní zajištění. Při tom je ale nutné vzít v úvahu, že distributor může v reakci na tržní situaci přijmout rozhodnutí o spolupráci také s jinými společnostmi, není-li vázán exkluzivními smluvními podmínkami.

 

V praxi je tato problematika samozřejmě o něco složitější, ale když tedy budeme znát váš záměr, můžeme společně vybrat nejvhodnější formu podnikání právě pro váš výrobek nebo službu v konkrétní zemi. Připravíme a zkompletujeme zakladatelské dokumenty, ověříme potřebné listiny, zajistíme osvědčení o platební schopnosti a další dokumenty potřebné k založení firmy v zahraničí nebo jinou vhodnou formu vašeho podnikání. Samozřejmostí je založení účtu v zahraničí, výběr statutárního sídla, nastavení vztahů s místními partnery.