Administrativní a překladatelské služby

S připravovaným vstupem firmy na nový zahraniční trh stejně jako s fungováním zaběhnutých společností je vždy spojena řada administrativních operací. V prostředí, na které firma vstupuje nebo na něm již působí téměř vždy fungují odlišná administrativní pravidla a rovněž odlišné jazykové prostředí. Tato kombinace vyžaduje kvalitní podporu z hlediska administrativních a překladatelských služeb. Pokud si tedy nejste jisti, jaké nároky na vás budou na zahraničním trhu kladeny z pohledu administrativních kroků nebo se jimi prostě nechcete zdržovat, můžete je svěřit nám. Máme zaběhnuté postupy a tým, který vám se zpracováním všech potřebných dokumentů pomůže.

Pomůžeme vám s překlady různých dokumentů a postaráme se o jejich doručení a ověření na úřadech, ministerstvech a velvyslanectvích. Zajišťujeme také nejvyšší stupně ověřování listin včetně superlegalizace a apostilace. V životě každé firmy vzniká potřeba připravit různé druhy smluv, příprava nebo aktualizace stanov, zápis nejrůznějších informací do místních rejstříků apod. Další nároky vznikají, pokud je firma aktivní v oborech vyžadujících přípravu technické dokumentace, dokumentace spojené s certifikací produkce při vstupu na trh, celní logistikou atd.

Spolupracujeme s léty prověřenými profesionálními překladateli, rodilými mluvčími a administrativními konzultanty. Specializujeme se na úředně ověřené překlady, právní, celní, technické texty a další specifické překlady.

Pokud jste se rozhodli svěřit překlad profesionálům nebo potřebujete ověřit listiny na některém ze zahraničních trhů (prioritně v Rusku, na Ukrajině, v Bělorusku nebo Kazachstánu) neváhejte nás kontaktovat s vaším konkrétním požadavkem  Kontakt - Skymill Consulting