Průzkum zahraničních trhů

Zadání pro průzkum zahraničního trhu, na který byste rádi vstoupili budeme samozřejmě potřebovat od vás. Proto bude prospěšné, když budete mít jasno v základních otázkách, které si klade většina těch, kteří chtějí expandovat na nový trh. Nejde o nic složitého, jen sami sobě položte otázky jako "kdo je mým zákazníkem? je to firma nebo konečný spotřebitel?", "s jakým výrobkem nebo službou chcete na trh vstoupit?", "jaká je vaše hlavní konkurenční výhoda, čím se lišíte od ostatních?"

Dle vašeho prvotního zadání provedeme průzkum zahraničního trhu pro vaše výrobky či služby a odpovíme na celou řadu vyřčených i nevyřčených otázek. Určitě mezi nimi budou i tyto odpovědi:

 • Kdo jsou vaši potenciální zákazníci
  • Z pohledu geografie, demografie, jaké je definují socio-ekonomické parametry
  • Jakou vytvářejí poptávku tj. kupní sílu
  • Jaké je jejich spotřebitelské chování, jaké mají preference
  • Jak se dají rozdělit do homogenních segmentů
 • Kdo jsou vaši potenciální konkurenti
  • Jak mají nastavenu cenou politiku
  • Jak funguje konkurenční distribuce
  • Jaké produkty a služby nabízí a co nabízí jako benefity
  • Jak se konkurence zviditelňuje - jaký využívá propagační mix

Odpovědí bude samozřejmě mnohem více, budou seřazeny a roztříděny podle ověřené metodiky. A budou o to kvalitnější, o co jasnější bude váš záměr. Jelikož je vaším záměrem vstoupit na nový zahraniční trh, budete se muset naučit zákazníkům rozumět, naslouchat jim a věnovat jim patřičnou péči. Na to vše vás kvalitní analýza trhu dokáže připravit.