Registrace ochranných známek

Registrace ochranných známek

Tento bod je uveden v plánu zlepšení oblasti duševního vlastnictví

Premiér Ruské Federace Michail Mishustin vydal pokyn Ministerstvu ekonomického rozvoje, Ministerstvu pro vzdělávání a vědu a Rospatentu změnit Občanský zákoník — zejména povolit registraci ochranné známky samostatně výdělečně činným a občanům a umožnit jim nakládat s těmito známkami. Tento bod je součástí harmonogramu transformace podnikatelského klimatu v oblasti duševního vlastnictví, zveřejněného na webových stránkách vlády. Příslušný návrh zákona by měl být předložen vládě v květnu 2021, projednání Státní dumou se předpokládá ve třetím čtvrtletí příštího roku.

Autoři zmoňovanéh harmonogramu také navrhli, změnit občanský zákoník v části provádění posouzení žádostí o patenty a užitečné modely. Do třetího čtvrtletí roku 2021 Rada Federace musí schválit změny, které umožní ruským vědeckým a vzdělávacím organizacím podílet se na posuzování. Organizace zároveň budou muset získat akreditaci Rospatentu. Tato změna zvýší kvalitu procesu posuzování žádostí, protože se jí budou účastnit odborníci v konkrétních oblastech vědy a techniky, uvádí se v harmonogramu.

Dokument také stanoví termíny ratifikace mezinárodních dohod o ochraně duševního vlastnictví. Mezi jinými Smlouvy o ochranných známkách, servisních známkách a označení původu Euroasijské hospodářské unie (ЕАЭС), stejně jako protokolu o ochraně průmyslových vzorů k Euroasijské patentové úmluvě z roku 1994. Smlouvy umožní chránit ochranné známky a průmyslové vzory na území hned několika států.

 

Zdroj: Vedomosti.ru

Vloženo Od