Rusko připravuje megaprojekty na využití odpadu

Rusko připravuje megaprojekty na využití odpadu

Realizace obřích projektů v oboru třídění a utilizace odpadu v hodnotě 600 miliard rublů jsou příležitosti pro řadu dodavatelských firem, včetně českých.

Ruská korporace ROSTECH společně s jednou z největších ruských bank VEBom a státní korporací ROSATOM tvoří konsorcium, které již realizuje výstavbu pěti velkých spaloven v Moskevské oblasti i v Kazani. V minulých dnech tyto společnosti podepsaly smlouvu o výstavbě dalších 25 spaloven v různých regionech Ruska. Bude se jednat o aglomerace s minimálním počtem obyvatel 500 tisíc. Celkové investiční náklady se odhadují na 600 miliard rublů, třetinu této částky poskytne právě VEB banka. Operátorem projektů bude ve všech případech vystupovat dceřiná společnost Rostechu, společnost RT-Invest. Technologickým operátorem, tj. dodavatelem technologií pro tyto závody vystupuje společnost Rosatom. První z celkových 25 projektů by měl být realizován dokonce roku 2022.

Témata třídění a utilizace odpadu, návazně i energetika, ekologie, patří mezi prioritní směry, ke kterým se v Rusku upírá v poslední době poměrně velká pozornost nejen státu, ale i soukromých investičních a dodavatelských společností. Zahraniční kanceláře CzechTrade v Rusku tuto problematiku sledují a připravují profilové akce, cílem kterých je podpořit zapojení dodavatelských společností do realizace těchto významných projektů.

Zdroj: https://www.rbc.ru/business/14/05/2020/5ebc277b9a794720152b567b?from=center
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Moskva.

Vloženo Od